Advertise with kutlwano

Nyeletso lehuma e nosa Batswana metsi

Sekwena Dikhutso ke mongwe wa Batswana ba ba neng ba seka ba utlwa ka tsa ga morakile fa a bolelelwa ka lenaneo la go itshetsa la twantsho lehuma la puso. O ne a tsaya kgato go bona gore botshelo jwa gagwe e nna sekao se se lolameng se se amilweng ka tsela e e kgethegileng ke lenaneo le.

Dihutso o nna le dipoelo tsa madi a a kanang  ka dikete tse tharo morago ga kgwedi.  

A re kgwebo ya gagwe e tsweletse sentle e bile o leboga puso. O ikuela mo pusong go mo thusa ka madi go tsholetsa kgwebo ya gagwe.

“Kgwebo ya me e ntlodisitse melatswana mme ke sa ntse ke kopa ba ba tsereng mananeo a mofuta o, go dira ka natla ka jaana go na le ba ba sa bonang sebaka sa go neelwa madi fa ba a batla, ka jalo bagaetsho mokoduwe go thusiwa o o itekang. Ka kgwebo ya me ke kgonne go reka dipodi di le pedi tse di namagadi tse mo nakong eno di ikokeditseng.”

Rre Dihutso yo o tlholegang kwa kgaolong ya Leporung kwa Borolong a re go nna le bogole mo leotong ga go a ka ga digela kwa tlase mpho ya gagwe ya go dirisa letlalo go dira didirisiwa tsa mefuta e e farologaneng  go itshetsa. 

A re le fa go phadisana le bagwebi ka ene e se selo se se motlhofo, didirisiwa tsa gagwe jaaka ditlhako, dibeke, mabante, dibeke tsa megala ya letheka ke tsa maemo aa kwa godimo ka jaana o setse a ikgapetse dietsele kwa ditshupong tsa Gaborone ka ngwaga wa 2013 kwa a ileng a ikgapela madi a a kanang ka dikete tse di lesome. 

Ka ngwaga wa 2016 gone o ne a gapa motshine wa motlakase o o rokang ditlhako.

 O ne a tswelela a bolela gore botsipa jwa go suga matlalo o bo amule kwa Maun kwa Thuso Rehabilitation Centre kwa a ne a ile go ithutela tiro teng mme a fetsa ka ngwaga wa 2002 kwa a itswetseng ka setlankana sa phenyo. 

O boleletse Kutlwano gore bommaboipelego ba ofisi ya Goodhope ba ne ba mo etela go mo fa madi a a kanang ka dikete tse di lesome le botlhano go ya ka ene. 

“Madi a a ne a nthusa go reka matlalo le didirisiwa tsotlhe tse di tlhokegang mo tirong.

A re fela o ne a isiwa ko tlase ke go fokotsa ditlhwatlhwa ga ba a phadisanang le bone mo kgwebong bone ditlhwatlhwa tsa bone di ne di le kwa godimo.  Ka jalo fa a rekelwa o ne a sa bone dipoelo dipe tse di nametsang.  

Mo tirong ya gagwe o bereka le Dikabelo Leshomo yo le ene e leng monalebogole. A re ba kopanetse kwa sekoleng kwa Maun kwa ba neng ba ithuta go suga matlalo ga mmogo le thuo ya dikoko le temo ya merogo.

Le fa go ntse jalo Mmaboipelego wa Phitshane, Patience Kesamang mo puisanong ya gagwe le Kutlwano  o ile a ema puso nokeng a re e dira mananeo a mantle a a solegelang tshaba ya Botswana molemo. 

A re  fa go ne go ka nna le batho ba ba tshwanang  le Dikhutso ba ba supang lenyora le kgatlhego mo mananeong a, tsetla ya go nna jalo e ne e ka nna kgatelopele ee mo tshabeng ya Botswana. 

Kesamang a re mo nakong eno, o rotloetsa ba ba thusitsweng ka lenaneo la nyeletso lehuma go kwadisa dikgwebo tsa bone. 

“Kakanyo ya me ke le nosi ke ne ka akanya gore o ka tsenya batho ba ba nang le bogole le ba ba senang bogole gore ba nne setlhopha go ipaya mo seemong se se siameng  sa gore puso e ka ba fa madi. 

Mme mogopolo o ba ne ba o dumela.”

Buy Now Online

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano