Advertise with kutlwano
Home » Volume 55 Issue 4- February-March 2018 » Polelo » Article Details

Dikgang tsa bogosi kwa Dikhukhung ga di jese diwelang

Motsana wa Dikhukhung o ikadile mo lefatsheng le lentle gautshwane le mhapha wa thabana ya Logagane kwa ntlheng ya borwa, gaufi le mokgacha wa noka ya Molopo.

Fa o latlhela matlho kwa botlhabatsatsi go tlhojana ya Mma-boreje e, e e emeng e okame motsana o.

Baagi ba motse o ke Barolong ba babina tshipi ya noto, ba ba gorogileng mo kgaolong e ka go tshaba dintwa tsa maburu le batho bantsho kwa Afrika Borwa mo dingwageng tsa bo 1900. Go ne ga goroga pele Urutleng, ga bo go tla Mhatlhe mme ba latelwa ke Sebetlela. Mongwe wa ba bogosi Samuel

Sebetlela a re ka nako ya fa Barolong ba goroga mo lefatshing leo, motsana wa Dikhukhung o ne o ise o nne le leina mme ba ne ba nna ba ipaakanyeditse ntwa ya maburu a a neng a ba tlhasela ka go ba kukunela.

Kgosi Lotlaamoreng Montshiwa wa ntlha o ne a ratile go baya Mhure kgosi , mme morafe wa supa fa o sa mo rate o re o tlhogo e thata, mme ba dumalana le peo ya ga Urutleng Mathakgo ka dingwaga tsa bo 1950.

Fa a akgela, modulasetilo wa ditlhabololo tsa motse, Gabothuse Mhatlhe a re motsana wa Dikhukhung o itsege ka matlodi kana matangwna a tlholego a a kgonang go tshwara metsi ka nako e telele, jaaka letangwana le le kwa Dikobotlo, le loora Mhatlhe, Tokonyane le loora Gomolemo.

Mo go tse dingwe, o ne a lemotsha fa go na le kgang ya bogosi e e diyang ditlhabololo mo motsaneng wa Dikhukhung.

A re se a se tlhaloganyang ke gore Boora Mathakgong ba beilwe mo setilong sa bogosi ke Kgosi Seepapitso IV wa Bangwaketse mo dingwageng tsa bo 1950, ka lefoko la gore ke baletlanyi e bile ga ba a tshwanela go sekisa.

A  re bogosi jwa Dikhukhung bo laolwa kwa Leporung, ka jalo, ba Leporung ke bone fela ba ka sekisang batho ba Dikhukhung.

A re ene se a se itseng ke gore boora Mhure ke bone dikgosi tsa motse wa Dikhukhung ka jaana Motho wa ntlha go tla mo lefatshing la Barolong e ne e le Keipeile Mhure e seng Urutleng Mathakgong.

O boletse gore Mhure ke Rrangwaneagwe Mathakgong. A re Mathakgong e ne e le modisa wa dikgomo tsa ga Montshiwa, mme ka nako nngwe a neelwa tshwanelo ke Kgosi Montshiwa go tshegetsa batho ba Dikhukhung.

Le fa go ntse jalo kgosi kwa Loporung Lebogang Mosii o dumalana le Mhatlhe gore bogosi jwa Dikhukhung bo laolwa kwa Loporung ka jaana go sena mapodisi le fa e le diofisi kwa motsaneng o. A re le ntswa e le Barolong bogosi jwa metsana, jaaka Mmakgori, Loporung, le Dikhukhung bo laolwa ke kgosikgolo kwa ga Ngwaketse ntswa lefatshe e le la Barolong.

Kgosi kwa Mabule, Kgosi Morota Tiro a re ba santse ba emetse karabo go tswa mo pusong gore Barolong ba ba ka fa tlase ga bogosi jwa ga Ngwaketse ba ikemele ka nosi.

“Go thata gore boora Motshiwa ba ka emela ditharabololo tsa Barolong ba babina Tshipi ka jaana bone ba na le kgosikgolo le lefatshe la bone.

Ga ba re thuse go lwa ntwa, ga re ka ke ra batla go nna ka fa tlase ga bone. Le rona re batla go busediwa lefatshe la rona go tswa kwa ga Ngwaketse le gore bogosi jwa rona bo laolwe mo Morolong gore dikgang tsotlhe tse di amang Barologng ba babina Tshipi di papamadiwe.”

Le fa go ntse jalo, Kgosi o gateletse gore Barolong botlhe ba bina Tholo le Tshipi.

Buy Now Online

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano