Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Maololo, Via Mail

Mmamalome Detail

Maololo, Via Mail

A ke bolelele mama gore papa o robetse lenna?

MMAMALOME,Ke na le dingwaga di le masome a mabedi. Papa o kile a nkitaa a bo a nkgolafatsa a bo a isiwa toronkong. Mama ke fa a nna a nkomanya a re ke nna ke dirileng gore papa a ye toronkong. Erile morago ga ngwaga tse pedi papa a bo a gololwa a boela lwapeng. O nna fela a le bogale mo go nna ebile o simolotse go mpetelela. Ke tshaba go bolelela mama mo ke setseng ke akanya go itseela botshelo. Ke dire jang?

KARABO
Setlogolo, Ke maswabi ka se se go diragaletseng mme ebile ke swabisiwa ke gore mme mmaago o itebatsa Setswana se se reng “ mmangwana o tshwara thipa ka fa bogaleng”. Jaaka motsadi wa ga go, maikarabelo a pabalaesego ya ga go a mo magetleng a gagwe mme go a swabisa go bona gore o beile lenyalo kwa pele ga dikeletso tsa bana ba gagwe. Se se go diragaletseng ga se se se ka itlhokomolosiwang. Go itseela botshelo ga se tharabololo ya mathata. Ke go gakolola go begela masika kana ba boipelego ba tle ba go thuse go bona tharabololo ya mathata a gago.,

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano