Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Eva in Lobatse

Mmamalome Detail

Eva in Lobatse

Ke na le mathata a go tsietsa le go bua maaka

Mmamalome

Ke batla go bua nnete mmamalome ka tsholofelo ya gore o tla a nkgakola o sa nkgale o lebeletse ditiro tsame. Ke lekgarebe la ngwaga di le masome a mararo mme ke na le bothata jwa go tsietsa ntswa ke kgona go bona gore mokapelo wame o a bo a ipheditse.  Ke na le dingwaga di le thataro ke le mo kgolaganong le rre mongwe mme mo kgweding e e fetileng ke mo tsieditse go ka nna gararo le borre ba ba farologanyeng. Se se nkutlwisitseng botlhoko le go feta ke gore maloba mongwe wa basimane ba ditsala tsame o ne a nketetse mme ra felela re dirile sengwe. Ke dirile se mokapelo wame a ile kwa ga bone mme malatsi a ga ke sa tlhole ke mo rata jaaka pele ebile ke bona e kare ga a sa tlhole a le montle jaaka pele. Ke na le bothata tota, go motlhofo gore ke bone basimane mme sebe sa phiri ke gore ke palelwa ke gore nnyaya. Ke kopa thuso. Gape ga ke itewe ke letswalo fa ke dira jaana, godimo ga moo ke bo ke nna maaka, eseng maakanyana, maaka tota.    

Eva, Lobatse 

Setlogolo,

Kgato ya ntlha ebile e le ya botlhokwa ya go rarabolola mathatata ke go lemoga fa o nale bothata. Ke go akgolela seo gammogo le go nna le keletso ya go a rarabololola. Go tsietsa mokapelo go ka go tlela ka ditlamorago tse di seng monate ka o ka iphitlhela o le nosi, o kgaogane le motho yo o neng le ka tsoga le aga motse mmogo. Bodiphatsa jo bongwe ke go tsenwa ke malwetsi a dikobo go balelwa le HIV le kgonafalo ya go a anamisa. Jaanong ke go gakolola go tsaa maikarabelo a go emisa mokgwa wa go tsietsa. O ka ikopanya le mma boipelego go go thusa go lebisisa mabaka a a dirang gore o tsietse le go go thusa gore o dire jang go emisa mokgwa o. ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano