Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Setlogolo, Via email

Mmamalome Detail

Setlogolo, Via email

Nna le morwadiake re imisitswe ke mokapelo wame

Mmamalome

Ke mme wa dingwaga di le masome a mane le botlhano mme ke setse ke na le ngwaga di ka nna lesome  le bone ke tlhadile. Ke na le bana ba basetsana ba le bane mme ka tota ba setse ba godile ke ne ka iponela moeka. Ka lorato le kgona go tsietsa, ke ne ka seka ka nna le bothata jwa gore rre yo a nne a tla lwapeng. Ke ne ka mo fa le dilotlolo tsa ntlo ka tota le bongwanake ba ne ba tlhaloganya gore ke tlhoka yo o ka nnang a nketsha bodutu. O ne a nna a tla nako e a e batlang ka ke ne ke dumela gore barwadiake ba mo tsaya jaaka rraabone. Ke tswa go thanya lo le tsebeng mmamalome ke lemoga fa monna yo a robetse le bongwanake botlhe ebile fa wa ntlha a imile. Sebe sa phiri ke gore le nna ke mo mmeleng. Ke mo bohutsaneng ka monna yo o tlholegang kwa Malawi a tsene ka lenga la seloko mme jaanong bongwanake ba mphatlaletse ke setse ke le esi. Tota ke a go bolelela batho jang gore nna le ngwanake re imisitswe ke monna a le mongwe yo ebile mo nakong e ke sa itse kwa a le teng? Mmamalome ke dire jang?

 

Setlogolo, Via email

Setlogolo, 

Ka nnete kgang e e utlwisa botlhoko ebile e tlhabisa ditlhong. Mme ga o a  tlhalosa gore bana ba gago ba dingwaga tse kae. Ka jalo go nna bokete gore ke kgone go go fa kgakololo e e maleba. Ke go gakolola gore o ikopanye le mmaboipelego gore a tle a gakolole gore tsela o tsee efe. Se rre yoo a se dirileng ga se a tshwanela go go kgaoganya le bana ba gago. Go botlhokwa gore wena le bana ba gago le kopane go bua ka kgang e.  BOKHUTLO

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano