Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Tshepo

Mmamalome Detail

Tshepo

Ke tlhoka yo o ka ntlhokomelelang ngwana ke feleletsa dithuto

Mma Malome

Ke mme wa dingwaga tse di masome a mabedi le bone. Mma Malome ke kwala jaana ke le mo kutlobotlhokong ka ke ne ka tlhoka lesego ka tshola ngwana yo o bokoa ngwaga tse pedi tse di fetileng. Ke thusiwa ke mme yo le ene a batlileng motho yo o tla a nnang a sala le ngwana fa ke le kwa sekolong ka ene a santse a bereka. Mathata ke gore fa mme yo o salang le ngwana a seo ka mafelo a beke ke tlhoka yo o nthusang ngwana. Fa ke dira tiro ya sekolo  ke bo ke kopa mme o nthaya are ene bana ba gagwe ba godile gape ga se ene a rileng ke nne le ngwana. Ke kwala jaana ke kile ka ya go kopa thuso kwa lefelong lengwe kwa bana-le- bogole ba tlhokomelwang teng. Ba re ba ka se mo tsee ka a sale monnye. Ke kopa thuso mo go lona ya gore ke ka bona kae lefelo le eleng gore ba ka mo  ntlhokomelela go fitlhela ke fetsa dithuto tsame ngwaga o o tlang.

Tshepo

Setlogolo,

Go nna le ngwana ke boikarabelo jo bo tona segolo bogolo fa ngwana a na le bogole. Maikarabelo a go go disa ngwana a mo go mmangwana le rrangwana ka jalo mme mmaago ga a tlamege go go thusa go tlhokomela ngwana. Lebogela thuso e a go e fang ka go go hirela motlhokomedi wa ngwana. Le fa go ntse jalo buisana le mme mmaago le ba masika go bona gore a ga gona thuso e nngwe e ba ka go e fang mabapi le go tlhokomela ngwana ka mafelo a beke. Mo godimo ga moo o ka ikopanya le bo mmaboipelego go go thusa go batla mafelo a mangwe a a tlhokomelang bana ba ba nang le bogole. BOKHUTLO

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano