Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Kabelo, MMADINARE

Mmamalome Detail

Kabelo, MMADINARE

KE IPHITISA DINO

Mmamalome

Ke rre wa dingwaga di le masome a mabedi le bongwe mme ke na le mathata a go nwa bojalwa. Ke simolotse go nwa matute a morara ka 2006 go fitlhela gompieno. Ke lekile go bo tlhanogela mme go padile.  Ke ile kwa dikerekeng ke re gongwe go tla nna botoka ga pala. Ke ikuela jaana ka gore ga ke sa tlhola ke nna le madi ka gore fa ke a tshwara fela ke ya bojalweng ka one otlhe. Go tlhoka madi mo jaanong go dira gore ke nwe bojalwa bongwe le bongwe e leng khadi, chibuku le mokoko o ntshebile ka a rekwa ka tlhwatlhwa tse di kwa tlase. Go nna ke tagilwe   ke gone mo go dirileng gore le mme yo ke neng ke nna le ene a ineele a bo a boele ga bone ka gore ke nna ke nole hela! Mmamalome nthuse!

Kabelo

Mmadinare

 

Setlogolo, go dirisa bojalwa ke nngwe ya dilo tse di tshwenyang lefatshe ka bophara. Ditlamorago tsa jone di akaretsa go senyega ga malapa le ditiro gammogo le malwetsi jaaka HIV/AIDS. Mme hela jaaka bothata bongwe le bongwe tshimologo ya tharabololo ke gore motho a lemoge ha ana le mathata mme ebile a na le keletso ya go batla thuso. Go tlogela bojalwa ga go motlhofo mme go ka kgonafala fa motho a na le maikaelelo. Ka jalo ke go akgolela go batla thuso. Ke go gakolola go ikopanya le mma boitekanelo gore a tle a go tshwaraganye le ba bogakolodi jo bo lebaneng ba ba tshwanang le Alcohol Anonymous (AA). ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano