Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Chick magnet, OODI

Mmamalome Detail

Chick magnet, OODI

KE PALELWA KE GO NNA LE MOKAPELO A LE MONGWE

Mmamalome

Mmamalome ke kopa o nthuse ke na le mathata a go nna le motho wa mme a le mongwe ebile se se dira gore gongwe le gongwe kwa ke thibelelang teng kgwedi di ka nna pedi e bo ke setse ke nna le bakapelo ba le babedi kgotsa go feta. Ke dirwa gape ke gore batho ba setse ba nkitse lefatshe ka bophara ka ba mphile le leina bare ke nna chick magnet! Fa makgarebe a mpitsa ka lone ke tlhakana tlhogo! Ke lekile go ikgapha le gone go kopa bogakolodi mo makalaneng mme go padile. Malatsi a go golela pele mo  ebile ke sa kgoneng go nna malatsi a le matlhano ke sa robale le motho wa mme. Jaanong ke lemogile gore ke tla swela mo toronkong ka ke na le bokoa gape jwa go sa dirisa sekausu mo ke setseng ke na le bana ba le bane ba ke palelwang ke go ba tlhokomela! Bangwe ba re ke ye deliverance kwa kerekeng mme ka tumelo yame e le potlana ga ke dumele mo masalamoseng. Ke kopa o nkgakolole ka gore ke lemoga fa ditiro tsame di nkepela lemena.

Chick magnet

Oodi

Setlogolo, Maikarabelo go fetola boitshwaro jo bo maswe bo mo go monnga bone. Ga go na ope yo o ka go fetolang maitshwaro ko ntle ga gago. Ka jalo ke go gakolola go dirisa dikgakololo tse o di filweng ke ba bogakolodi, eseng jalo o tla thanya lomapo lo le tsebeng. ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano