Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Boi, Francistown

Mmamalome Detail

Boi, Francistown

KE BETELETSWE KE MOHIRI WAME

Mmamalome, ke nna Boitumelo. Ke mosetsana wa kwa Damuchu wa dingwaga di le lesome le borobabobedi. Ke feitse form three mme e rile ke bona botshelo kwa gae bo thatafalela pele ke bo ke ngwega ke ya go batla tiro kwa Francistown. Rre yo mongwe o ne a mphira ebile a sena bothata jwa gore ke ka nna mo ga gagwe. Ke simolotse tiro fela go sena mathata mme e ne ya re morago ga kgwedi tse pedi ke fa e tla a re ke robetse ke fa rre yoo a tla a itatlhela mo dikobong tsame a bo a robala le nna ntle le go nthaya lefoko. Fa a fetsa ke fa a ya kwa kamoreng ya gagwe a bo a ema fa lobating lwa kamore yame a ntshupegetsa thobolo. Monna yo jaanong o mphetotse sedirisiwa sa gagwe mme sebe sa phiri ke gore ga a condomise. Mmamalome tsela pedi ke tseye efe? Fa ke bua ke tshaba gore lekgoa lame tla a nkoba mo tirong, gae gone ke tla boela jang ke dule ke sa laela ebile gongwe ke le mo mmeleng?

KARABO - Setlogolo, ke maswabi ka se se go diragaletseng. Boitshwaro jwa mohiri wa gago ke jo bo maswe ebile ga bo a tshwanelwa go letlelelwa go tswelela pele. O tshwanentse go begelela ba se molao tiragalo eo, mme ebile ga o a tshwanela go tswelela o bereka mo lapeng la sera seo. Setswana sa re “goora motho go thebephatshwa”. Batsadi le ba masika ba tla go amogela fa o boela gae.

 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano