Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Two tigger, Gabs

Mmamalome Detail

Two tigger, Gabs

BANYANA BA TRICKY!

Mmamalome, Ke bone bati ya katse e ntsho e le gone ngwaga o simologang. Ke rre wa dingwaga di masome mararo le botlhano mme ke ntse ke wa ke tsoga le mmenyana mongwe re thusana matshelo. Pelo yame e ne e feletse mo go ene ebile ditsala tsame di re o njesitse. Le fa ke le motho wa di piece job, go ne go ka mpa ga lala nna tlala wa mmenyana ke mo diretse tsotlhe tse a di tlhokang. Fela maloba jaana ka keresemose ke ne ka mo neela P1000.00 a ya gae kwa Nkange mme se se neng sa mmakatsa ke gore o ne a sa nteletse le megala yame a simolola go sa e araba jaaka ke tlwaetse. E rile fela ka January ke fa a nteletsa a re ene o bone monna yo o nang le madi yo o kgonang go mo rekela dimpho ka nna ke a palelwa ke magogorwane fela. Ga se la ntlha Pungie a ntira jaana, fa go tla selo gatwe Valentine o sia le basimanyana a re ga ke beche ke tinto mme morago fa dilo di senyega kwa a teng o a boa a ikoba ka o e itse pelo ya lorato ke tla a bo ke e busa. Ke kopa thuso Mmamalome gore ke dire jang fa fro e ntsaya jaana, kana lenna ke motho ke na le maikutlo ke tla a tloga ke felela ke ile zanting?

KARABO - Setlogolo, Lorato ga lo rekwe. Mosetsana yo o batla dithuso tsa gago eseng wena. Ikakanye gore a o tla kgona go tswelela o ratana le motho yo o ntseng jalo. Basetsana ba ba ntsi , ebile o tla bona yo mongwe yo o tla go ratang ka dinako tsotlhe le ha o sena madi.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano