Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Esnathi, Matobo

Mmamalome Detail

Esnathi, Matobo

KE DINALANYANA

Mmamalome ke dumela gore game e le ruri ke boloi. Fa ke ntseng teng fela go a re ke tseye kana ke topole sengwe. Ke sego le go bona makolwane a a siameng mme fela fa ke ka mo etela ke ya go boa ke tsere sengwe e bo e le gone jaaka botsalano bo fedile. Ga ke sena le tsala epe e ke e etelang ntateng ya se. Fa ke tsena mo shopong pelo e a re ke latlhele sengwe mo bekeng. Fa ke bua jaana ke kobilwe mo tirong ka ke ne ke senyetsa babereki ba bangwe. Ga ke utswe kagore ke a tlhoka, go a re ke dire fela. Bangwe ba re ke loilwe ke ye go tsena mo dibafong kana ke ye kwa baruting ba e go ntsha letimone la teng. Ke kopa kgakololo e e ka fetolang botshelo jwame mmamalome.

KARABO - Setlogolo, Ke maswabi gore o bo latlhegetswe ke tiro, mme gape ke go akgolelea gore o bo o lemogile fa o na le bothata ebile o batla tharabololo ya jone. Mme kana tharabololo e ka tswa kwa moding wa bothata. I kopanye le ba bogakolodi (counselling) jaaka bo mmaboipelego go go thusa go bona gore mathata a bakwa ke eng ebile a ka rabololwa jang.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano