Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Concerned Boyfriend

Mmamalome Detail

Concerned Boyfriend

Ke tshaba go bolelela mokapelo gore ke nwa diritibatsi

Ke rre wa dingwaga tse di masome a mane mme ke mo lenaneong la diritibatsi. Ke tshaba go bolelela mokapelo wame ka seemo same ka ke tshaba gore o tla a ntlogela. Fa mmenyana yo a nketetse ke emela gore a thulamele e be e le gone ke kgonang go ya go di nwa kana ke tsoga phakela a santse a robetse ke dira e kare ke ya go tlhapa meno. Fa e le nna ke mo etetseng go nna thata ka gore gantsi ke batla go goroga a ise a boe kwa tirong e be ke ya go epela dipilisi tsame kwa tshingwaneng ya merogo. Ke bona sebaka sa go di nwa fela fa a ile tirong kana ke tlamega go kubugela kwa tshingwaneng ke re ke ya go nosetsa. Kgang e e mpheletsa masole a mmele, thusa Mmamalome.

Concerned Boyfriend

Setlogolo, nngwe ya dilo tse di botlhokwa mo loratong kana lenyalo ke boammaruri. O tshwanetse go bolelelea mokapelo wa gago nnete, mme ebile o bo o mo fe sebaka sa go ikakanya gore a o batla go tswelela ka go ratana le wena. Ga go na jaaka le ka tshela sentle mmogo le sa itsisane nnete ka matshelo a lona. Mme gape ke molato go tlhakanela dikobo le motho mme o sa mmolelela ka botsogo jwa gago.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano