Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Tshwenyego, Molaladau

Mmamalome Detail

Tshwenyego, Molaladau

O SULE A NKOLOTA

Mmamalome, Tota fa nne gotwe baswi ba a tsoga gongwe madi ame ke ne ke tla a bona. Malobanyana  jwale ka festive 2013 ke ne ka adima rre mongwe wa tsala yame madi ka ke ne ke na le tshepo ya gore ga a kake a ntsenya dingalo ka re ne re le tse di ntshanang se inong. Ka bomadimabe e ne yare fa ngwaga  wa 2014 o simolola monna yo a ikela badimong a sa lwala le fa ele go supa bokoa golo gongwe. Jaanong ka ke sena sesupo sepe ba ga bone ga ba dumalane le se ke se buang ka ebile ba setse ba simolotse go lwela boswa. Motho yo o neng a ka ntshupela ke mosadi wa gagwe ka ke ene a itseng gore re ne re dirisana jang. Mme ka madi e le saatane ebile a kgaoganya ditsala, mosadi yo o kare ke mmaba mo go ene ebile wa nkila a re ke ka tswa e le nna ke bolaileng monna wa gagwe  fela ka gore ke batla madi ame. Pelo yame e botlhoko mo e leng gore ke ne ka tlelwa ke dikakanyo tsa go ya go ganyaola mosadi yo ka selepe ka a ntenne go feta selekanyo. Ke a ikotlhaa gore a mme 30 tousane wame o ka tsamaya motlhofo fela jaana, a ko o nthuse mmamalome!

KARABO - Setlogolo, Bothata jwa kgang ya gago ke gore ga go na mokwalo ope kana bosupi jwa gore moswi o ne a go kolota, ka jalo tharabololo ga e na go nna motlhofo. Ikopanye le ba lekgotla kana ba molao gore ba go ga kolole gore fa go ntse jalo tsela o ka tsaa efe, kana go ga kolola gore o senke eng se se ka nnang bosupi jwa gore o adimile moswi madi.
 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano