Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Moipolai, Ranaka

Mmamalome Detail

Moipolai, Ranaka

NGWANAKE GA A NTHEEETSE
E le ruri ka e tlhoka ka tlhoka boroko, ka e rua ntse ka bo tlhoka hela. Ke na le ngwana wa mosimane o dingwaga di le masome a mabedi le botlhano. Mosimane yo ke mo godisitse e le ngwana yo o tsebe mme e rile morago ga go bona tiro ko moepong a fetola boitshwaro. O rekile koloi e e tlholang e tsositse modumo o kare waelese ya kwa sepotong se nka sekeng ka se bua ka leina. Sa gagwe ke go tlhola a nwa bojalwa le basimane ba ditsala tsa gagwe ba sasankega  mo motseng ka yone lori e. Ke lekile go bua le ene o kare ke  betsa letlapa mo go le lengwe ebile ke tlhapile diatla. Koloi e e setse e na le kgwedi tse pedi mme mongwe le mongwe o setse a e itse ka e tlhola e thuntshitse dithole gare ga motse. Sebe sa phiri ke gore le sone setankana ga a na naso. Ke bua se ke utlwisiwa botlhoko ke gore o ntshentse leina, o tla a felela a baka le tsone dikotsi le yone tiro e tla a mo senyegela  ka gore nako dingwe ga a theogele a  le mo sediding sa nno tagi. Tota fa ngwana a palela nna rraagwe emang a tla a mo kgonang!

KARABO - Setlogolo, ke maswabi ka gore ngwana wa ga go e setse ele monna, yoo o nang le maikarabelo ka jalo ga go gontsi mo o ka go dirang. Kopa thuso ya masika jaaka bo malome le bagolo ba bangwe ba o itseng morwao a ka ba reetsa. Ba makgotla le bone ba a tle ba agisanye ba malapa fa go na le tlhoka kutlwisisano. Fa a pala go reetsa dikgakolo tsa ba masika le lekgotla ga go na se o ka sedirang fa e se go emela gore gongwe a itharabologelwe.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano