Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Ditiro, Maun

Mmamalome Detail

Ditiro, Maun

Ke nyetse bodipa

Ke rre wa dingwaga tse di masome mararo le botlhano, ke ne ka tsena mo nyalong e e seng boitshepo ka mosadi yo ke mo nyetseng a setse a fetogile e le ene tlhogo ya lelwapa. Mme yo ke ne ke mo rata thata le ene a nthata fela thata mme go mo tsenya pala monwana ya nna o kare ke kgotlhile semana. Ga a sa tlhola a ntlhatswetsa jaaka pele le dijo o apaya gangwe fela mo ngwageng. O beile sengwe le sengwe mo mmeng yo o re thusang yo le ene o fitlhelang a apeile nama e e moro ekare ya mmutla. Le fa e le mo kamoreng ya rona ya borobalo ga a kgome le fa e le sepe. Ka o dirisa bodipa go supa gore o na le madi, sa gagwe ke go tlhola a penta dinala. Ke lekile go bua le ene go padile.   Batsadi ba lekile go kgalema mme ba paletswe le bone ba bone gore ga kena phoso epe e ke e dirileng. Fa nne go kgonagala nkabo ke tlisa mosadi wa bobedi mo lwapeng gongwe nne nka tshela sentle. Tsela pedi ke efe, a ke thale mosadi yo kana ke mo tlogele mo lwapeng ke ye go iphirisetsa ke nne ke le nosi?

Ditiro

Maun

Setlogolo, Molemo wa kgang ke go buiwa. Gongwe ke tsela e o buang kgang ka yone ga e bereke ka gore o kgala mosadi wa ga go thata. Nna le ene fa fatshe o bue le ene ka lorato o mmontshe gore o eletsa go ja dijo tse di apeilweng ke ene o bo o mmontshe gore dijo tse di apeilweng ke ene di gaisa tsa maid ka jalo o eletsa gore a nne a go apeela. Go bua le ene o mo supa ka monwana ga go nke go ntshe maduo a a botoka ka le ene o tla supa diphoso tsa gago. O ka kopa bogakolodi ko go bo mma boipelego gongwe mosadi o ka ba reetsa ka gore bone ga ba lo itse ka jalo ga ba kake ba tsaa letlhakore.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano