Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Kebareng Meekwane - NATA

Mmamalome Detail

Kebareng Meekwane - NATA

LE JAANA GA KE ISE KE BONE DITUELO TSAME

Mmamalome ke kwala jaana ka kutlobotlhoko. Ke ne ke bereka mongwe kwa Nata. E ne ke motho wa Mosetse, kwa Nata o ne a ile ka kgwebo. Ke mmerekile ka Tlhakole go fitlha ka Moranang ka ngwaga wa 2011. Ke ne ka ikuela kwa go ba tsa khiro mme a seka a tla pitsong. Ka boelela ko go ba khiro le gone a seka a iponatsa. Ba khiro ba e fetisetsa kwa Industrial court. E sekilwe ka 7/3/2014 kwa a neng a atlholwa a seyo mme morago a iponatsa. A bo a neelwa court order gore morago ga malatsi a le lesome le bone a bo a setse a ntuetse. Malatsi a ne a wela ka di 28/3/2014 mme ka tsatsi leo a bo a ya Industrial court a ba raya a re o batla kgang e e boelela. Ke kopa thuso koo go wena Mmamalome gore ke dire jang? Ke lantlha ke go kwalela ke solofela fa o tla a nthusa.

Ke le Kebareng Meekwane kana Sheki

Setlogolo

Ke tlhaloganya kgang ya gago sentle, mme o dirile sentle tota wa bega kgang ya gago ko go ba ba tshwanetseng. Kgang ya mohiri le mohiriwa e bonolo thata fa e reediwa ke ba molao ka ba itse thata se se lebanyeng, ntswa go tsaya nako. Setlogolo, se fele pelo kgang ya gago e tlaa rarabololwa o bone se se go lebaganyeng. Wena rurifatsa gore o tshwere mekwalo yotlhe e e ka thusang go nolofatsa kgang ya gago, jaaka lekwalo la fa o firwa le tsotlhe tse di tlhokafalang.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano