Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Tlhoka Ina

Mmamalome Detail

Tlhoka Ina

KE IMELWA KE LE ESI

Ke ne ke kopa thuso le kgakololo mabapi le kgang yame. Ke mme yo o nyetsweng ke na le ngwana le rre yo o nyetseng. Ga a tlhokomele ngwana wa gagwe, ke bua ka ngwana wa ngwaga le kgwedi tse pedi.

Tota betsho rre yo ga a ise a ko a nthuse ka sepe go fitlhelela ngwana a tsholwa. Ke fa e re ngwaga ono ka Tlhakole tota ke setse ke babaletswe ke fa ke ya go ikuela kwa lekgotleng.   Ka tlhalosetsa ba lekgotla sengwe le sengwe morago ke fa mme wa lekgotla a mo leletsa ke na le ene gore ke ikuetse mabapi le ngwana yo o sa tlhokomelweng, a bo a kopa mme wa lekgotla gore o kopa gore re kopane pele nna le ene.

Re ne rakopana, phelelong a nkopa gore ke emise kgang ya kwa lekgotleng o tla a leka go nthusa. O ne a tlhalosa gore ngwaga o otlang o tla a bo a sa bereke go raya gore ngwana o tla a bo a sa je ka o tla a bo a sa bereke.

Le fa ke ka mo raya ke re ngwana ga a tsoga ebile ga aitse gore ke bua ka ga eng? Kana go botlhoko le go feta gore motho a go dire jaana a bo a bifela le one madi a gagwe tota le go mo itse ga a moitse.

Se senkutlwisang botlhoko le go feta ke gore rre wa teng o mpheta ka dingwaga di le 18. Tota fa ke ne ke dirwa ke monkane wa me ke tsaya gore gongwe ke ka bo ke sena mathata. Ke kopa thuso koo go wena mmamalome gore fa motho a dira jaaka ene jaana go ka tweng tota.

Motlhoka Ina

Setlogolo

Mo ke gone go tshwara phage ka mangana, o batla go seka molato mo molatong. Ke lemoga bothata jwa gago, rre yo ke monna wa lelwapa mme e bile go supafala fela sentle gore o ne o itse gore monna yo ke wa motho mme wa mo letlelela go go  imisa.

Ga se kgang ya gore monna yo, o dingwaga tse dikae, o itse gore ngwana o dirwa ke monna le mosadi . Jaanong kgang ke gore a kwa lwapeng o boleletse mosadi gore o dirile molato o. Ke dumela gore o ne a go kopa gore o folose kgang kwa lekgotleng go babalela lenyalo la gagwe.

Ka e le monna wa motho ga ke bone gore a go ka nna bonolo gore a tswe kwa lapeng gore a ise ngwana le wena kwa ngakeng jaaka o eletsa. Mme le fa go ntse jalo o tshwanetse go tlhokomela ngwana, kopanang le buisane mme fa ele gore o tswelela a sa go thuse boela ko lekgotleng molao o tlaa tsaya dikgato tse di maleba go bona gore o tlhokomela ngwana wa gagwe.

Le fa e le gore o tlogela tiro, ngwana e ne o tswelela a tshela. Fa kgang e le ko molaong ba tlaa itse gore tsela go tsewa e fe gore o tlogela tiro jaaka a bua.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano