Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Anonymous - GABORONE

Mmamalome Detail

Anonymous - GABORONE

MOKAPELO WAME O IMISITSE KE ILE BOTSETSING

Ke mme wa dingwaga tse di masome a mararo wa kwa Borolong. Ka ditiro di re posa go anama le lefatshe leno, ke ne ka iphitlhela ke direla kwa Rakops kwa ke neng ka fitlha ka iponela lekau teng ngwaga tse supa tse di fetileng. Re ne re utlwana go se tsapa lepe le fisang pelo mme yare morago ka huduga ka ya go nna le mokapelo wame yo e leng mooki. Re ne ra dumalana go dira ngwana ka ebile a ne a ntsholofeditse lenyalo. Ke ne ka ya botsetsing kwa gae mme ya re morago ga dikgwedi tse pedi ka boa go ya go ipaakanyetsa go boela tirong. Nako nngwe fela fa ke iketlile mo lwapeng, ga tla mme mongwe a itsholofetse a batla mokapelo wame. Mme yo, o ne a ntlhalosetsa fa a imisitswe ke mokapelo wame yoo mo tlhaloseditseng fa a kgaogane le nna. Mmamalome ke go kwalela jaana ke rothisetsa keledi mo loseeng lwa kgwedi tse pedi le ke le tshotseng, ebile ke feletswe ke dikakanyotsa gore ke ke dire jang ka ebile re rekile dilwana tsa mo tlung mmogo.

Anonymous, Gaborone

Setlogolo

Kgang ya gago e a ama mme kana ga gona sepe se se senang phelelo. Ke ipotsa gore a batsadi ba gago ba ne ba sa isa mafoko a tshenyo ko batsading ba mokapelo wa gago jaaka e le tsamaiso. Kana fa ele gore go ne ga salwa tsamaiso ke bone batho ba ba ka thusang mo kgang e. Gape motogolo le fa o ne o inyadisitse ke dumela gore dilwana tse o neng o di rekile o na le sesupo sa theko ya tsone. Gape ga o a tlhalosa gore a, rre yo jaanong ga a sa tlhole a go batla kana jang. Ke wena yo o ka tsayang kgato e o bonang e go siametse gore a o batla go nna le monna yo o nang le ngwana le mme o sele kana ga o kake wa kgona go tswelela le lenyalo le. Jaanong motlogolo leka go bua le botsadi o utlwe gore bone ba bona kgang e jang.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano