Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Mareledi, Selebi-Phikwe

Mmamalome Detail

Mareledi, Selebi-Phikwe

Mmamalome
Mo ke go bonang le dintsa ga di go bogole, Mmamalome ke mme yo o tlhadilweng ke monna ke santse ke le monnye. Ka godisa bana ba ke le nosi rraabo a sa nthuse. Jaanong bangwe ba feditse ko UB ba a bereka mme jaanong yo mongwe o lebetse gotlhelele ka nna le bo monnawe. Ngwana yo o nna koo mme e bile o inyadisitse. Fa ke bua le ngwanake, ditlhapa tsotlhe mo go nna. Ga a batle go reetsa fa ba masika ba leka go mo gakolola. Ke rata ngwanake, ke mmatlela botshelo jo bo botoka e seng jo, tota ke reng?

KARABO: Motlogolo, Ke utlwa kgang ya gago, mme kana morwadio o tshwanetse go gakologelwa gore mmangwana o tshwara thipa ka fa bogaleng. Ga gona ope yo o ka mo fang kgakololo e e fetang ya gago. Jaanong ka o setse o kile wa leka go kopa thuso, gongwe jaanong o leke go bona bagakolodi ka ba kgona go thusa go agisanya le go aga botsalano  jo bo thubegileng. Mme fa o sena go leka seo mo fe nako, dilo tsa go nna jaana di a fela. O tlaa ikgakologelwa a lemoge gore o motsadi wa gagwe. Kana le mo baebeleng gatwe tlotla mmago le rrago gore malatsi a gago a okediwe.
 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano