Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Maatla Moroka, Mmadinare

Mmamalome Detail

Maatla Moroka, Mmadinare

Ke kgokgontshiwake mokapelo 

POTSO

 

Ke rre wa dingwaga tse di masome a mararo le botlhano.

Ke ratana le mme wa dingwaga tse di lesome le boferabobedi.

Mme yo ke tshotse ngwana le ene.

Mathata ke gore mme yo o a nkgokgontsha o batla ke nna ke mo fetse madi ruri mme le fa ke a ntshitse ga a kgotsofale.

O setse ebile a nna a ntshosetsa ka loso a re ke tla swa ke sa laela.

Ke ntse mosima wa phika ka marago Mmamalome ebile ke akanya go kgaogana le ene ka ke lemogile fa a sa nthate a ipatlela ditsame fela. Nthuse Mmamalome. 

 

KARABO

 

Kgang ya gago ke a e utlwa.

Ga go tlhalosege mo lekwalong la gago gore a o kile wa leka go bua le mokapelo wa gago ka matshwenyego a o nang le one.

Fa o dirile jalo mme seemo sa seka sa fetoga o ka tsholetsa diatla wa ikgogela fa morago mo botsalanong jwa lona.

Kana gatwe go tholwa ga monna ga se go lema dinaka.

Ka matshosetsi a loso o ka kopa thuso kwa go ba sepodisi; kana go tshosetsa botshelo jwa motho ke molato o motho a ka o sekisediwang a ba a atlholwa.

Le fa go ntse jalo, Mmamalome o tshwenngwa ke sengwe ka wena setlogolo.

Ke ipotsa gore ka go lemotshega fa o kopane le mokapelo wa gago a le dingwaga di lesome le botlhano a go ratana ga lona ga go a mo kgoroletsa go tswelela le dithuto.

Mme e bile ka nako eo o ne a le kwa tlase ka dingwaga go ka tsaya ditshwetso ka tlhakanelo dikobo. gape ke molato go tlhakanela dikobo le motho yo o dingwaga di ka fa tlase ga lesome le borataro.

Se se a tshwenya ka jalo ga ke se rotloetse. 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano