Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Segomotso

Mmamalome Detail

Segomotso

 Mmamalome

Ke rre wa dingwaga tse di masome mararo le borobabobedi mme bothata jwa me ke gore ke na le ngwana kwa Khakhea. Ngwana yo ga ke mo itse ka gore e rile mmaagwe a le moimana a siela kwa ga bone kwa Khakhea. Nako ya teng re ne re nna kwa Jwaneng mme gompieno ke kwala jaana ke le mo kgolegelong ya Tshabong. Mme Mmamalome ke eletsa go bona ngwana ka matlho a me e bile ke rata ngwana yoo fela thata. Ke batla go mo fa lerato le motsadi a ka le fang ngwana wa gagwe. Maloba ke kopane le masika a gagwe kwa Khakhea mme ba mpolelela fa ngwana a batla go mpona. Mmaagwe motho oora Mokae fa nna ke bidiwa Segomotso Lubinda. Ke kopa thuso kwa go lona mmamalome. Ke bone masika a gagwe ke ntse ke le mo koloing ya kgolegelo ka re ne re reka fa marekisetsong. Ke ka itumela fa nka bona thuso.

Segomotso

Tsabong

Setlogolo

Sa ntlha ke go akgolela setho le bobelo ntle jwa gago. O itshupile fa
o le motsadi tota gore ntswa o le mo kgolegelong pelo ya gago yone
e bo e le kwa ngwaneng. Ga se ba le bantsi borre ba ba tshwanang le wena jaana. Ba a balwa. Ke kopa gore o inaakanye le ba dikgolegelo o ba kope gore ba buisane le ba boipelego gore ba rulaganye go bona gore o thusiwa jang gore o kgone go bona ngwana wa gago. Kana ngwana le ene, le fa ke sa itse gore o dingwaga di kae, o tshwanetse a itse kwa rraagwe a le teng. Mme fa a le monnye go tshwanetse gore ba boipelego ba mo sidile maikutlo pele gore a seka a hakgamala gore ke eng mongwe wa batsadi ba gagwe a le kwa oleng teng ebile o sa nne le mmaagwe. Ke tsaya gore le bone ba dikgolegelo ba na le ba lekalana la boipelego ba ka go thusa go bona ngwana wa gago.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano