Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Ndadziila in Mapoka

Mmamalome Detail

Ndadziila in Mapoka

 

QUESTION

O GANA GO YA GO ITLHATLHOBELA MOGARE

Mmamalome

Mmamalome, ke mosetsana wa di ngwaga tse di masome a mabedi le boroba bongwe. Ke tshedisanya le rre yo o mphetang ka dingwaga tsenne. Rre yo re sale re tsena mo loratong re santse re le kwa sekolong ebile re na le ngwana yo o ngwaga tse tlhano. Sebe sa phiri ke gore mokapelo wame ga a  dumalane le go nna re etela Tebelopele go itlhatlhobela mogare. Fela fa ke bua ka kgang ya teng o a nkgadimola a bo a re ke tshwanetse ke bo ke simolotse go mo tsietsa. Le nako e ke neng ke itsholofetse ke ne ka ya go itlhatlhoba ke le nosi ene a re o tla itse seemo sa gagwe ka maduo ame. Se se dira gore ke seka ka motshepa e bile ebile ga se ntshedise sentle ka malatsi a a re ene ga a batle go dirisa sekausu ka go lobaka re le mmogo. Gakolola Mmamalome ka tota ga ke batle go tsenya botshelo jwa me mo diphatseng.

ANSWER

Setlogolo:Ke itumelela maitlamo le maikemisets o a o nang nao a go dibela botshelo jwa gago. Ga se  ba le bantsi ba ba kgonang go tsepama mo maikemi setsong a bone jaaka wena mme e re ba bona mo koro ekete o tla nwela ba kope dikgakololo. Selelo sa gago setlogolo se a utlwala. Kgakololo yame mo go wena ke gore o kope mokapelo wa gago gore le tsamaele fa kokelwaneng kgotsa kokelo e e gaufi go bona ba  bogakolodi ba tle ba mo tlhalosetse ka botlalo ka  botlhokwa jwa go itlhatlhobela mogare. Kana fa o  ka ela tlhoko go na le mabaka a a farologanyeng a a tshabisang batho bangwe go ikatametsa ditirelo tsa botsogo. Ba bangwe ba na le poifo ya gore fa maduo a ka tla a supa fa ba nale mogare ba tla seke ba kgone go ikamogela. Le fa go ntse jalo, go nale ba ba sa itlhatlhobeng fela ka ntlha ya go tlhoka boikarabelo. Tsaa kgato le kope bogakolodi. ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano