Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Orethusitse
 Otse

Mmamalome Detail

Orethusitse
 Otse

Go Mmamalome


Ke monana mo motseng wa Otse mo Central District. Ke monana yo o itirelang mekgabisa, ke dira mekgabisa e e farologanyeng jaaka go tsenya mebu e e mebala mo mabotleleng a mmu, dithunya le bojang ke dirisa pente. Jaanong ke eletsa go ipapatsa mo Kutlwano. Ga ke itse gore ke ka dira jang, kgang yame ke gore ke batla go rekisa kgwebo ya mekgabisa mo Botswana ka bophara. Ke ka itumela thata fa kopo yame e ka atlega.

Ke le
 Orethusitse
 Otse

Setlogolo


Go ipapatsa mo bukaneng ya Kutlwano go tlhokana le madi a mantsi, gape go batla o setse okgonagodiradilotseorengoadidiradi
le dintsi, bontsi jo bo ka kgonang go re bareki botlhe ka lefatshe go nne motlhofo mo go bone go di reka. Se o ka se dirang mo nakong eno,
o ka ya mo go nngwe ya diofisi tsa lephata Dikitsiso (Information Services), o buisanye le mokwala dikgang foo, a thlotlhomise gore a o ka tswa ka kgang. E seng jalo o tla a tshwanelwa ke go bona ba ba dirang makwalo a ipapatso (adverts) go re ba tle ba go direle ipapatso e o ka e tsenyang mo bukaneng ya Kutlwano, mme jaaka ke tlhalositse o tla a tshwanelwa ke go e duelela. Mo godimo ga moo, o ka bona ba lephata la banana go ka go thusa ka ditsetlana tsa go ipapatsa.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano