Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Tebogo Kesenogile, Francistown

Mmamalome Detail

Tebogo Kesenogile, Francistown

POTSO - Nkuku o sotla ka rona

Ke mosetsana wa dingwaga tse di lesome le bosupa, ke nale bonnake ba le babedi. Ke dira Form 4, fa bonnake ba le mo go Standard 4 le 7. Mmamalome ke kwala ka pelo e e botlhoko e e rothang madi. Re tlhokafaletswe ke mmaarona ka 2010, mme morago ga phitlho nkuku a re tsaya go ya go nna le rona kwa lapeng la gagwe. O ne a re kwadisa kwa go mmaboipelego mme ra nna re thusiwa ka dijo kgwedi le kgwedi. Mathata ke gore nkuku ga a re tlhokomele ka tsela epe fela, a re mmaboipelego ke ene a re direle sengwe le sengwe. Ga a re fe lerato le re le solofetseng mo go ene ebile o nna a re kgobotletsa ka dipuo tsa lesotlo. Le mo lapeng go kgaogantswe gabedi go nale ka fa re nnang teng le kwa ene a nnang teng. Re nale leiso la rona kwa re ikapeelang teng, fa ene a apeela go sele. Le fa mongwe wa rona a lwala nkuku ga a na sepe. Ke ipotsa gore re dire eng gore nkuku a re tseye sentle, a re tseye fela jaaka motho a ka tsaya bana ba ngwana wa gagwe. Fa e le gore nkuku o ne a nale dikgang le mme rona o re sotlelang? Re dire jang Mmamalome? Re tshabele kae?

KARABO - Setlogolo, Kgang ya gago e botlhoko e le ruri setlogolo. Ke tshwanelo ya ngwana mongwe le mongwe go tshela sentle a sa sotlakakiwe. Mme a e re ke ise ke go arabe setlogolo ke go akgolele bopelokgale jwa gago jwa go batla dikgakololo; motlapele a re ngwana yo o sa leleng o swela tharing. Seemo se o tlhalositseng se diphatsa ka se ka le itsa go dira sentle mo dithutong tsa lona. Ga ke eletse gore le tswelele le tshelela mo go sone. O nkutlwe sentle, ga ke re le phuthe mesobana le inee naga. Se se botlhokwa se o ka se dirang ke go ikgolaganya le ofisi ya boipelego go tsibosa mmaboipelego wa lona ka mangomo a le tshelelang mo go one. Ka a rwele boikarabelo jwa go bona gore le tshela sentle morago ga phularo ya motsadi wa lona, go nale go le gontsi mo a ka go dirang go bona gore seemo se a fetoga; mme ebile o tlamega go se tsibogela ka bofefo gore le lona fela jaaka bana ba bangwe le tshele sentle.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano