Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Ronald Tshameko

Mmamalome Detail

Ronald Tshameko

POTSO - Ba nkitsa go dirisa sediba

Ke nale matshwenyego a a seng kana ka sepe. Ke rre wa dingwaga tse di masome a marataro. E ne ya re ka ngwaga wa 2006, ntate a tlhokafala mme nna le barwarre ra dumalana gore dikgomo tsa rona di tswelele di le mo lesakeng la monnamogolo jaaka go ne go ntse a sa le botshelong. Tumalano e ne e le gore re tseye boikarabelo jo bo lekanang ka tlhokomelo ya sediba mo dilong di tshwana le go se baakanya fa se senyegile le go reka leokwane. Kgang e nngwe ya nna gore re fapaanele go duela modisa. Kwa tshimologong, tsotlhe di ne di apere tshiamo  mme mo tsamaong ya nako barwarre ba seka ba sala ditumalano tse morago. Jaanong ka dikgomo tsame e le tsone tse dintsi ebile modisa a thapilwe ke nna, mokgweleo wa go mo duela le go baakanya sediba wa sala le nna. Fa ke ngongorega ka se, barwarre ba nkoba mo sedibeng ntle le mabaka ape a a utlwalang. Ke kopa thuso kwa go wena mmamalome, ka gore ke batla kgotlhang e e fela ntle le go tsena ka makgotla a ditsheko.

KARABO - Go mo mpaananeng gore dikgang tsa boswa di tshabelelwa ke go nna marara. Le fa go ntse jalo, ke dumela gore kgang ya gago e tlhamaletse mme ebile e ka rarabologa fa lotlhe ba le amegang le ka dira se se maleba. Kgang ya modisa yone e bonolo, se le ka se dirang ke gore mongwe le mongwe wa lona a nne le lesaka le e leng la gagwe. Se se ka tlhomamisa gore ga gona yo o bayang mo go yo mongwe gore e nne ene a mo duelelang modisa. Ya sediba yone e batla bannabagolo ka dijase, ka jalo o tla tshwanelwa ke go ikuela mo bagolong, e ka nna borwangwane le bafe fela ba ba lebaneng gore ba go kopanye le barwarraago go utlwa sentle mafatlha a bone. Pelaelo yame ke gore go ka tswa go nale mabaka mangwe a barwarraago ba nang le one a ba sa go a boleleleng. Dikarabo dipe tse ba tla di ntshang ke tsone di ka go fang tsela ya gore go tswa foo kgato o tsaya efe.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano