Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Anonymous, Molapowabojang

Mmamalome Detail

Anonymous, Molapowabojang

 

POTSO: Re kgokgontshiwa ke mosadi

Mmamalome go thata ya lentswe, le lelwapa le ka nna la thubega. Ke rre yo o nyetseng wa dingwaga tse di masome matlhano wa kwa Molapowabojang. E ne ya re ngwaga mongwe ke le mo leetong la tiro le tsala ya me kwa Palapye, ra kopana le mme mongwe yo ke neng ke mo itse mme tsala ya me ya mo kgatlhegela. Ke ne ka mmuelelela mme ba dumalana. E ne ya re nako e ntse e tsamaya ka ke ne ke nna ke ya Palapye gantsi, nako nngwe le nna ka ipala mabala a kgaka mo go mme yo mme a dumela. Morago ga ngwaga mme yo ke fa a imile mme a sa itse gore tota gareng ga rona ngwana ke wa ga mang. O ne a re bolelela rotlhe gore fa re sa tlhokomele ngwana o tla a re isa dipampiring tsa dikgang. Ke ne ka dumalana le tsala yame gore re tlhokomele ngwana. Ngwana o godile mme mosadi yo o re ntshitse di ATM ka o tobetsa fela nako le nako fa a tlhoka sengwe. Ke kwala jaana ke rothisa keledi ka gore ga ke sa tlhole ke bereka jaanong mme mme yo o tsweletse fela ka go batla madi ntswa re agetse ngwana ntlo. Mma Malome, setlogolo se dire jang gore lapa le seka la thubega ka jaanong madi a pension a mannye a ka se lekane go tlamela malwapa a mabedi.

KARABO: Wena setlogolo dilo o di itirile. Fa go twe kgoa dira o a ba a di ikgoela go tewa mo o go dirileng. Makgoa bare fa o letsa pina o tshwanelwa ke go e bina.  Selo sa ntlha fela fa o na le mosadi le bana ga o tsene maratong ka fa tlhoko; fa e le go dira ngwana gone re tlhoka mafoko a le tlhaeng. Dikano tsa lenyalo ga di a tshwanela go tsuuloolwa, e seng jalo o a bo o dira sebe sa boaka fa pele ga Modimo. Sebe mokgwa wa sone ga se ke se tlhoka go tshematshema fa morago ga modiri wa sone. Ka o setse o dirile ngwana ka fa tlhoko, ke wa gago go tlaare o mo tlhokomele mo go feletseng, sephiri se a tswa kana ga se tswe. A o lemoga gore jaanong o mo dipharagobeng; fa o sa ntshe madi sephiri se a tswa.  Fa o ntsha madi bana kwa lapeng ba wela mo isong. Nna fatshe o ipotse gore segolo se o se batlang fa go ntse jaana ke eng. O bo o bapisa ditlamorago tsa fa sephiri se dule le ditlamorago tsa go tshelela ruri o le ATM.  Jaanong o bo o tlhopha smo go nang le ditlamorago tse di botoka. Dingwaga tse di masome matlhano di raya gore o mogolo, ga o kake wa palelwa ke go tsaya tshwetso.  Lemoga gore le wena o kgona go ntsha sephiri pele ga mme yo, wa bolelela mosadi wa gago dibe tsa gago mme wa kopa maitshwarelo. Ka ntlha e nngwe o ka dira diteko tsa bongaka go rurifatsa fa ngwana e le wa gago. ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano