Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Neo, Francistown

Mmamalome Detail

Neo, Francistown

 

POTSO: Ke tshaba go abelwa madi a mmele

Mma malome ke mme wa dingwaga tse di masome mararo wa kwa Kgaphamadi, Francistown. Ke itsholofetse, ga ke na mogare mme ba bongaka ba re ke tlhaelelwa ke madi a mmele mme ke na le kgotlhang e kgolo ya dikakanyo go tsaya tshwetso ya gore ke dire jang. Mo nakong e, ke fa gare ga botshelo le loso. Mma malome ke kopa kgakololo go wena gore a madi a a babalesegile le gore fa e le gore madi a ke tla a bong ke a abelwa a abilwe ke motho yo o nang le mogare wa HIV mme o ise o itshupe a se se ka se beye botshelo jwame le lesea lwame mo diphatseng tsa go tsenwa ke mogare.

KARABO: Setlogolo, botshelo ke selo se se tshwanetseng go somarelwa thata. Fa o tshameka ka jone bo ka go latlhegela. Tlhamalalela fela kwa sepateleng sa Francistown kana sefe fela se se gaufi o ye go itseela ka tsebe ka madi a a ajwang. Fela o se tshoge sepe setlogolo, ba bongaka ba berekana le kalafi le pabalesego ya botsogo jwa batho, ka jalo ga ba kake ba go fa madi a a nang le mogare. Go go tlhamalaletsa kgang madi a tsewa mo bathong ba go tlhomamisitsweng gore ga ba na mogare kana bokoa bope fela.  O itlhaganele ga twe madi a a teng aa tlhaela.  O seka wa lebala go ya go itseela ka tsebe kwa sepateleng. ENDS

 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano