Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » C. P, Palapye

Mmamalome Detail

C. P, Palapye

POTSO: Ke fisiwa ke palamonwana e ke sa tlholeng ke nna le mong wa yone.

Ke mosadi wa dingwaga tse di masome mabedi le bosupa, ke sale ke nyetswe ke na le masome mabedi a dingwaga ka 2005. Morago ga malatsi a mabedi ke sena go nyalwa monna a simolola go nna mo nageng a kgona go tsaya beke go ya kwa go tse pedi a se yo mo lwapeng mme e re fa a goroga, e nne ntwa fela. Ke ne ke setse ke fetogile kgetse ya matswele. Ke ne ka isa kgang e kwa ga bone mme ba seka ba ntsaya tsia. Mogolowe wa mosadi ke ene a neng a kgathala, sebe sa phiri ke gore kgaitsadie o ne a sa mmone ka sepe o ne a mo roga jaaka ekete o roga lesea.

E rile go bona ba ga bone ba sa tseye tsia ka ya go ikuela kwa ke tsalwang teng, mme malome a dira gore ba kopane le batsadi ba mosimane ba leka go bua le ene mme ga retela, ka gore mosimane ga a tlotle ba gabone. O ne a bolela gore ene o ne nyala bana e seng nna, lebaka ele gore ba te ba dirise sefane sa gagwe. E rile ka 2008 ka Tlhakole ka phutha makgasa ame ka boela kwa ga rona ke lapisitswe ke difeisi, ke lapisitswe ke tala le go nna mo ntlong mong wa yone a se yo. Ke ne ke lapisitswe ke selelo sa phakela, motshegare le bosigo ke setse ke tatilwe ka fa ke neng ke bo ga ka teng. Se senkutlwisang botlhoko le go feta ke gore rre yo, o ntshenyeditse bokamoso. Ga ke sa tlhole ke batla rre yo, ke batla divorce mme ga ke na madi, ke sale ke tlhokafaletswe ke mme kena le ngwaga di le some, ga gona yo o nthusang bana ke sokola ka bana kele nosi, ene ke lekau la Gaborone o bonwa mo dibareng mafelo a beke mangwe le mangwe. Ke batla go tswelela le botshelo jwa me rre yoo a seyo mo go jone.

Ke tsere nako ke akanya ka se jaanong ke bona gore nako e a tsamaya, ke tsaya gore ke nako jaanong. Ke eletsa go ya Bocodol ngwaga e e tlang ke le free, Mmamalome nthusa.

KARABO: Setlogolo, Monna ga a a tshwanela go itlhokomolosa mosadi le bana ba gagwe ka fa mokgweng le ngwao ya rona; ka fa molaong, le tumelo.  Yo o dirang jalo, e re go twe o a lekwa a pala, o a bo sa tlhole a na le lerato le kgatlhego mo mosading le lelwapa. Go le gantsi go thata go tsosolosa lerato fa le fedile, fa e se go amogela seemo wa tswelelela pele le botshelo.  Dingwaga tsa gago di santse di le monate gore o ka nyalwa gape, gongwe o ka segofala wa bona rre e seng mosimane. Mabaka a gago go kgaogana le monna wa gago a a utlwala. Boammaaruri ke gore monna wa gago o setse a kgotsofaditse mangwe a mabaka a lenyalo le ka fedisiwang semolao ka one: go go kgokgontsha ka matswele le dipuo, go katoga lelwapa lebaka le lelele, go sa tshetsa mosadi le bana, le go nwa bojalwa mo go feteletseng.   Le fa o sa tlhalosa, ke dumela gore fa o sale o boela gaeno ga a ise a tsee epe kgato go go busa, bogolo jang ka le wena o supile gore o feditse mogopolo ga o sa mmatla. Fela bana bone o tshwanetse a tsenye letsogo mo kgodisong ya bone, le kgaogane kana le sa kgaogana. Etela molaodi yo o gaufi le wena go tsaya kgakololo e e tseneletseng ya mahala ka go fedisa lenyalo. ENDS

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano