Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Lebo, Tlokweng

Mmamalome Detail

Lebo, Tlokweng

 

Ke nna ka tlhobaelo

Mmamalome

Ke mosetsana wa dingwaga tse 20 mme ke nna le mmemogolo ka mme a tlhokafetse. Ke tshwenngwa ke gore m memogolo o gana ke ya kwa ga bo ntate ntswa mme a ne a nyetswe. Ke lekile go mo tlhalosetsa gore ga ke ka ke ka tsamaela ruri mme o gana a ba a thikitha tlhogo. Go na le dingwe tse mme a neng a di ntlogeletse mme ga a bue sepe ka tsone ke seo ke boneng go le botoka gore ke ye kwa ga bo ntate ba ntlhalosetse gore mme o ntlogeletse eng. Ke bona gore go na le sengwe se a se bipang ka e bile o nna a mpolelela gore fa ke ka ya kwa ga bo ntate ke seka ka tlhola ke boela kwa ga gag we. Ke dire jang ka ke rata mmemogolo e bile ke sa batle go kgaogana nae?

 

Setlogolo

Go nna pelotelele ke sengwe se se molemo mo botshelong. O sego gore o bo o na le mmemogolo wa gago mme hela tlhaloganya pharologanyo ya dingwaga tsa gago le tsa gagwe. Ka fa bobedi jwa lona bo tlhaloganyang dilo ka t eng goa farologana. Ka jalo se fele pelo go mo tlhalosetsa maikutlo a gago le gore ke eng se se go gwetlhang gore o dire jalo. Kopa thuso mo go ba losika le bone ba boipelego mo Tlokweng go go thusa kgang e.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano