Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Ontiretse Segadimo, Molepolole

Mmamalome Detail

Ontiretse Segadimo, Molepolole

O ikgatholositse ngwana

Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le botlhano. Ke tshwentswe ke go bo mongwe wa bokgaitsadiake a ikgatholositse ngwana wa gagwe. Ngwana yo o sale a tlhokafaletswe ke mmaagwe ka 1998. Le fa gone rraagwe a ne a sa mo tlhokomele sentle le fa mmaagwe a santse a tshela, kwa lapeng re ne ra nna le tsholofelo ya gore ka ngwana a sa tlhole a nale mmaagwe, kgaitsadiake o tla simolola go mo tlhokomela ka fa tshwanelong. Sebe sa phiri ke gore kgaitsadiake o ne a tswelela a ikgatlholosa ngwana, mme ba ga bone ba felela ba mo kwadisitse kwa go mmaboipelego. Ke utlwisiwa botlhoko ke seemo se, ebile ka kgaitsadiake a nale bana ba bangwe ba bone a ba tlhokomelang fela sentle. Mmamalome, go ka dirwa eng gore kgaitsadiake a emise go sotla ka lesiela le?

 

KARABO

Ke go utlwa sentle setlogolo, ebile kgang ya gago ke utlwa e nkama pelo segolo jang ka e ama ngwana. Boammaaruri ke gore ke tshwanelo ya ngwana mongwe le mongwe go ratwa le go akola tlhokomelo ya batsadi boo-babedi, mme go maswabi thata go bona gore bangwe batsadi ba ba santseng ba sena sebete sa go tsaa boikarabelo jwa go nna jaana. Mme mo seemong se motsadi yo mongwe a hulereng, go maleba gore yo o setseng a sale a tshegeditse tiro e e masisi e. Mme le fa go ntse jalo re tshwanetse ra lemoga gore maarogi a nna teng mo setshabeng, mme ke belaela fa kgaitsadio a wela mo setlhopheng se sa maarogi. Ntle le go golola tlou le maroo, tlaa ke go gakolole go nna fa fatshe le kgaitsadio go mmotsisisa gore ke eng a dira jaana. Fela jaaka mogologolo a rile molemo wa kgang ke go buiwa, ditharabololo tsa dikgang ka bontsi gantsi di mo go buiweng ga tsone. Fa go bua ga bobedi jwa lona go ka seke go tswe dipe, o ka kopa ba lapa la gaeno go bitsa kgaitsadio go tla go nnela kgang e, ka tumelo ya gore ka setshwarwa ke ntsa pedi se seke se nna thata, maduo a ka bonala.

 

 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano