Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Onkarabile Rob

Mmamalome Detail

Onkarabile Rob

 

 

Ga re sa tlhole re tlwana jaaka pele

 

Mmamalome ke kwala jaana ke tshwenyegile mo moweng. Matshwenyego ame a mo go tlhokeng tshwaragano ga lesika la rona go golelang pele ka teng. Go tswa mo dingwageng tse di mmalwa tse di fetileng, re ntse re sa utlwane fela sentle. Go ne go nna fela go nale dikgogakgogano tse di sa feleng. Ka nako ya teng re ne re kopanngwa ke ditiro di tshwana manyalo le dintsho fela; mme gompieno le fa go nale ditiro tsa go nna jaana batho ga ba tle jaaka pele. Ba ba tlang ba tla fela gore gotwe ba ne ba le teng ba sa tla thusa ka tsela epe. Ke ipotsa gore ke ka dira jang go kopanya lesika le, ka ke eletsa go bona go nale tshwaragano le lerato tse di renang mo masikeng a mangwe. Lefufa le le tletseng mo lesikeng la rona le setse le ntlhabisa ditlhong.

 
KARABO

Setlogolo, lesika lengwe le lengwe le nale dikgang tsa lone; mme le fa go ntse jalo go botlhokwa gore go nne le neelano. Mowa o wa neelano ke one o o thusang bamasika go kgona go dira ka katlego ditiro tse di tshwanang le tse o di umakileng.  Mme go araba selelo sa gago sa gore o ka kopanya bagaeno jang, ke go rotloetsa go ipha nako mme o bue ka bongwe ka bongwe le bontsi jwa masika a gago jo o ka bo kgonang go utlwa mafatlha a bone a kgang e. Maikaelelo a se e tla bo e le go go lemotsha gore ke bomang ba ba tshwentsweng ke seemo se jaaka wena, mme morago ga go lemoga batho ba, wena le bone le ithulaganye le tle ka maano a gore go ka dirwa eng go fetola seemo se. Go dira le le setlhopha, le fa se ka tswa se felela mo seatleng go ka le fa sebaka se se botoka sa go tlola molapo o, go nale fa o ka ithoma kgang o le nosi jaaka go supega o eletsa go dira mo lekwalong la gago. 

 
 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano