Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Onkemetse Tshegetsang, Mahalapye

Mmamalome Detail

Onkemetse Tshegetsang, Mahalapye

 

Gatwe re reng?

 

Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tse masome a mabedi le bosupa. Ke modiri wa lekalaneng lengwe le le ikemetseng. Go nale sengwe se ke se etseng tlhoko mo melaetseng e e romelwang ka maranyane a inthanethe. O ka fitlhela mo melaetseng e, e ka Sekgoa e bidiwang email go rotloediwa ba ba e amogelang go e fetisetsa kwa palong e e rileng ya batho, mme go kwalwe gore fa ba ka dira jalo ba tla amogela dikhumo kana eng fela se se tona se ba ntseng ba se batla. Fa ba sa fetise melaetsa eo kana ba e phimola go tla bo gotwe ba tla diragalelwa ke sengwe fela se se maswe. Melaetsa e bontsi jwa yone o ka fitlhela e bua ka Modimo, jaanong potso yame ke gore a ba ba dumelang mo Modimong ba batla go tshosa ba ba sa dumeleng kana jang. Le gone gore a tumelo e tshwanetse ya baa batho mo kgatelelong ya poifo kana e tshwanetse go ba golola mo poifong?  

 

KARABO

Setlogolo, Ke itse ka botlalo se o buang ka sone setlogolo. Mme ebile ke lemogile fa bontsi jwa batho ba dumela matshosetsi a melaetsa e. Ke dumela gore sengwe le sengwe se a fufulelwa; fela jaaka mo Baebeleng Modimo a boletse gore mongwe le mongwe o tla tshela ka mofufutso wa phatla ya gagwe.  Ka jalo Mmamalome ga a dumele le fa e le go le go nnyennyane gore o ka huma ka ponyo ya leitlho fela ka gore o fetiseditse molaetsa kwa ditsaleng tsa gago di le lesome kana epe fela palo. Mo Modimong go tshelwa kwa tumelo, e seng go bua sengwe se o se eletsang o bo o romela mmopelela wa melaetsa e le wena tota o sa e dumeleng. Go dumela mo Modimong ke boikgethelo, mme ebile ope ga a tshwanela go pateletsa ope ka go tshameka ka letswalo la gagwe gore a kgethe tumelo epe e ene a iseng a tle mo seemong sa go amogela go tshela ka yone. Mme le gone setlogolo, fa go ne go nale boammaaruri mo dikgannyeng tse, a re ka bo re sa bona matshelo a batho bangwe a fetogile ka motsotso? Ke dumela gore nna le wena re itse bontsi jwa batho ba ba ineeletseng go nna marogo a a fetisang melaetsa e ka ntlha ya lenyora la bone la dikhumo le dikgakgamatso; tota le jone bopelotshetlha jwa go nna le dikhumo tse ba sa di berekelang.

 
 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano