Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Motlhokaina 2

Mmamalome Detail

Motlhokaina 2

KEMO BOTLHOKONG

Mmamalome,

Ke mme wa dingwaga tsedi masome a mabedi le bone. Ke tshwentswe ke kgang ya gore ke sale ke tlhokafalelwa ke motsadi wame ka ngwaga wa 2002, mme botlhoko gabo tswe mogo nna. Ke nna ka pelo ee botlhoko ka gore gake kgone go lebala motsadi wame. Ke nna kemo gopotse ka nako tsotlhe. Selo se se ama botshelo jwa me fela thata ka gore gake na boitumelo mo pelong yame. Jaanong ke botsa go wena mmamalome gore ke dire jang gore ke kgone go tswelela le botshelo. Gore botlhoko jo bo tswe mogo nna, ke dire jang ka gore se se ama dithuto tsame le kafa ke tshelang ka teng le batho ba bangwe.

Setlogolo

Mathata a gago kea utlwa ebile kea tlhaloganya setlogolo. Go swelwa ke motsadi ke selo sese botlhoko thata. Kutlobothoko ee tlang morago ga leso ke selo sese tlwaelesegileng. O tshwanetse go supa kutlobotlhoko gore o kgone go tswelela le botshelo mme bo tshwanetse go fokotsega fa nakop e ntse e tsamaya. Bua le ba masika oba itsise ka seemo sa gago.  Le wena ka bonosi jwa gago o ipolele gore oka kgona go tswelela le botshelo lefa motsadi wa gago a seyo. Fagosa tlokafale oka kopa thuso mo bathong ba tshwana le bommaboipelego le barutabana  kana batho ba bangwe baba rutetsweng go sidila maikutlo.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano