Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Motlhokaina 4

Mmamalome Detail

Motlhokaina 4

BARE BA BATLA DILWANA

Mmamalome,

Ke mme wa dingwaga tsedi masome a mararo le bone, kena le bana bale bararo. Kene ke nyetswe mme ka tlhokafalelwa ke monna. Morago ga leso  mmaagwe le bokgaitsadie rre yoo ke neng ke tshela nae bane ba simolola go ntshwenya bare ba batla dilwana tsa gagwe. Ke lekile go bua leba lelwapa lame gore ba nthuse mme go tshwana fela ka gore bantse ba tsweletse bare ba batla dilwana le madi aa tlogetseng. Ke kopa thuso mogo wena mmamalome ka gakeitse gore ke dire jang gore ba kgone go lemoga gore kene ke nyetswe kafa molaong le gore seba se dirang gase sone.

Setlogolo,

Selo sa ntlha fela gakeitse gore a one o nyetswe ka tlhakanelo dithoto. Fa ele gore o ne ole mo lenyalong la tlhakanelo dithoto, o nale tshwanelo yago tsaya boswa jwa monna wa gago. Oka yako molaong ko kgotla tshekelong waya go ikuela teng. Ke gone koba ka kgonang gole tshereganya teng. Fa ele gore rre wa gago one a nale mokwalo wa kabo ya dithoto (will) ke yone ee ka kgonang go supa gore le tshwanetse go kgaogana boswa ja gagwe jang. Rre yo mo lenyalong ga patelesege go tlhokomela masika a gagwe, oka dira jalo ene kago rata ga gagwe. Wena ole mme yoo nyetsweng kafa molaong o nale tshwanelo ya go tsaya boswa jwa monna wa gago ka ebile le nale bana mmogo.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano