Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Rraagwe Boago, Serowe

Mmamalome Detail

Rraagwe Boago, Serowe

BoFacebook ba ntshenyetsa bokamoso jwa ngwana

Mmamalome, dilo tse tsa segompieno tsa boFacebook, My Space, Twitter le bo Whats Up di sentse bokamoso jwa ga ngwanake ka jaana a lebetse gotlhelele ka tiro ya sekole. Dilo tse o di simolotse ngogola fela fa a simolola mophato wa ntlha. Tiro ya gagwe e ne ya wela tlase, mme ka mosetsanyana wa teng a le bofitlha go tsere nako gore re lemoge gore matsapa di a tsaya kae. Bomogolwe ka le bone ba na le boitemogelo jwa bone boFacebook bao, ba ne ba lemoga fa a nna fela a le mo go tsone dilo tse tsa ditsala le nako e dithuto di a bong di tsweletse. Se se ngomolang pelo ke gore le mogala wa letheka ga ke a o mo rekela. Ke lekile go bua le setlogolo sa gago mo ke setseng ke tsholeditse diatla. Ke solofela fa kgakololo ya gago e le yone e tlaa ntswang thuso ka go lebega barutabana ba reteletswe.

SETLOGOLO

Ke nnete gore ditlhabololo di tla le dingwe tse di sa siamang. BoFacebook le tse dingwe ke dilo tse di diretsweng go tokafatsa go tlhaeletsana le ba bangwe. Go botlhokwa gore bana ba rutwe thata ka bodiphatsa jwa go senya nako e ntsi mo go tsone, gammogo le go ba ruta ka gore boFacebook ba siametse go dirisiwa eng. Bana ba ka rutwa gore Facebook e ka dirisiwa go buisana ka dilo tsa sekole le go thusana tiro ya sekole. Gape ke gakolola gore bana ba tshwanetse go letlelewa go dirisa mogala fela ba le mo lapeng. O tshwanetse go tsaya megala mo ngwaneng, o bo o o mo neela sekole se tswa.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano