Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Anonymous, Francistown

Mmamalome Detail

Anonymous, Francistown

Ke senyegetswe ke sena go ketekwa

Ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le boraro. Ke ne ke itsholofetse ke le kgwedi tse thataro mme ka senyegelwa morago ga go ketekwa ke mokapelo wa me yo o ngwaga di masome matlhano. Mokapelo wa me Ben yo ke nang le ngwaga tse some ke le mo loratong le ene o ne a ya maitisong a bo a tla makuku. Fela fa a tsena, ke fa a simolola go raga lebati a re ke bule a bolae ntsa e e mo tlung ya gagwe. Fa ke bula ke fa a nketeka mo e neng ya re fa tsatsi le phirima ke bo ke senyegelwa. Ka e ne ya re go thanya mo bojalweng a bona ke golafetse, o ne a seka a nkisa kokelong ka a ne a bona gore o ka ya kgolegelong. O ne a ntseela mogala wa letheka, a ntotlelela mo tlung a bo a ya go bitsa rakgadiagwe wa ngaka ya setso. Ke ne ka fudusediwa kwa go ene kwa Gerald kwa ntle ga kitso ya batsadi ba me mme ka fitlha  ka nosiwa melemo ya setso go fitlhela ke siama. Ben o ne a kopa maitshwarelo a re o ne a dirwa ke bojalwa e bile a aketsa batsadi ba me a re ga a itse se se ka tswang se bakile gore ke senyegelwe. Mmamalome tsela pedi ke tseye efe? A ke bolelele batsadi ba re agisanye kana ke mo tlalee kwa mapodising.

KARABO: Setlogolo,ke maswabi ka se se go diragaletseng. Rre yo o o itshupile gore ke motho yo o ntseng jang. Mme kana Setswana sa re phokoje ga a ke a latlha moseselo. Le fa le ka agisanngwa, rre yo o ka nna a boa gape a go dira sengwe se se bosula. Lorato ga le kgokgontshe. Ke go gakolola gore o bolelele batsadi ba gago nnete, mme o bo o ipotse gore a o ka kgona go tswelela o tshela le rre yoo. O ka ikopanya le ba bogakolodi go go thusa go leba kgang e, le go go thusa go go sidila maikutlo mabapi le tatlhegelo ya lesea.
 


 

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano