Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Anonymous via email

Mmamalome Detail

Anonymous via email

 

GA A BATLE KE KGALEMELA NGWANA

Go Mmamalome

Ke na le kgwedi tse pedi ke nyetse mme yo ke filthetseng a na le ngwana wa mosimanyana yo o ngwaga tse tlhano. Re a utlwana le ngwana ebile ke mo rata fela thata mme bothata ke gore fa go tla gore ke mo kgalemele ga a ntseye jaaka rraagwe. Mosadi wame o mpoleletse gore ke seka ka kgalemela ngwana wa gagwe mme ngwana le ene o mpoleletse gore fa ke ka mo dira sengwe o tlaa bolelela mmaagwe. Mmaagwe a re tsotlhe tse di amanang le go kgalemelwa ga morwae di tlaa dirwa ke ene a le esi. Ke ipotsa gore a fa dilo di ka tswa tseleng re le babedi fela ke dira jang? Se se nkutlwisang botlhoko ke gore le fa ke re ke mo kgalemelela selo se sennye o tabogela kwa go mmaagwe mme ke sale ke ipotsa gore se se supa eng. Ke ipotsa gore a mosadi ga a ntshephe le gore fa re ka tshola ngwana go ya go nna jang?

Anonymous, Via email

Setlogolo

Ke go akgolela go bo o ititeile sehuba go nyala mme ebile o  amogetse gammogo le go rata ngwana wa mosadi wa gago. Mme hela, go lebega wena le mosadi wa gago le tsene mo nyalong le sa buisana ka kgang ya ngwano yoo. Ke dumela gore magareng ga tse dingwe, batho ba nyalanela go godisa bana mmogo. Ke gakolola gore o nne fa fatshe le mosadi wa gago le buisane kgang e, mme ha le palelwa ke go tswa ka tharabololo, ikopanye le ba masika kana ba bogakolodi go le thusa.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano