Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Mmaagwe Tshiilo, Francistown

Mmamalome Detail

Mmaagwe Tshiilo, Francistown

 

O nkadima madi go rekela bana ba gagwe dijo

Go Mmamalome

Mmamalome, ke mme wa dingwaga di le masome a mane. Ke na le bana ba le bane ba botlhe ba tsenang sekole. Ke na le dingwaga di le some ke nyetswe ke rre yo o direlang kwa moepong mongwe wa diteemane. Nna ke morutabana kwa Francistown.

E sale ke nna le rre yo dingwaga di le masome a mabedi tse di fetileng pele re nyalana mme le fa ke bua jaana ga ke itse le fa e le thebe wa gagwe. Fa kgwedi e fela ga a ntshe madi go thusa mo lwapeng. Sa gagwe fela ke go nwa bojalwa. Fa ke mo lebisa mabaka a gore a nthuse go tlhokomela bana o tlaabo a nkadima madi. Fa kgwedi e fela ke a a mmusetsa mme fa nka se dire jalo go tsoga kgotlhang. Nako dingwe fa ke ntse ke lelediwa ke batho ba a ba kolotang, segolo jang ba marekisetso a bojalwa. O tsamaya a dira dikoloto a bo a a fa batho mogala wa me a re ba tle go tsaya madi kwa go nna ka ke mo tshwarela karata ya banka. Mmamalome ke dire jang, tota ke setse ke babaletswe.

Mmaagwe Tshiilo, Ghetto

 

Setlogolo

Ga o itlhalose gore a bana ba bane ba ke ba gago le rre yo o ngongoregang ka ene. Mme fa e le gore ke ba gagwe o tshwanetse go go thusa, mme fa e le gore ga se ba gagwe go ka nna thata go mo pateletsa go ba tlamela, ka e bile a sa itlama ka sepe. Kgang ya go tsaya dikoloto ka leina la gago yone ga e letlelesege gotlhelele. Ke borukutlhi jo bo tlhokang gore o mo gogele fa go ba molao ba mo kgalemele, e seng jalo o tlaa hakgamala o le mo mathateng o setse le dikoloto tsa motho.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano