Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Anonymous, Sefhare

Mmamalome Detail

Anonymous, Sefhare

O ntshotlakaka ke sa itse molato wa me

Mmamalome

Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome mabedi le borobabongwe. E ne ya re ka 2009 monna a roma bangwe kwa gae gore o batla mosadi. Ka 2010 ka August a ntsha bogadi a be a ntsholofetsa gore re tlaa ya go pega maina kwa ga molaodi mme nako kgolo ke eno. Ka 2012 re ne ra tshola ngwana wa mosimane yo a neng a sa bolo go mmatla. Ga ke itse gore a ke mo tenne ka go mo tsholela ngwana ka e sale foo dilo di be di dubega.

Ga a ise a nthuse go reka mesese ya boimana fa ke le mo mmeleng, o ne a se na sepe le nna a kgona go ntlogela ke le nosi mme fa a boa banyana ba letse ba mmatla ba omana. Ka nna motsetsi ka sotlega mo ntlung ke bolawa ke tlala, ngwana a se na diaparo, ke se na le one molora wa go mo tlhatswetsa. Monna yo o bereka kwa moopeng kwa Maun mme kapari le dikoloi di bonelwa mo go ene.

O ntlogedisitse tiro a re dikatso tsa me di dinnye ebile a ntshephisa go ntlhokomela. Ka ke ne ke tsaya gore ke mosadi wa gagwe ka mo reetsa, a mphuaganya. E setse e le dingwaga tse pedi a gana nna le ngwana re ya go bona kwa a nnang teng. Ke isitse kgang kwa botsading mme ga go nko e tswang lemina. Rraagwe ngwanake ga a na nnete ka e rile ke le motsetsi a reka koloi e a neng a re ke ya ngwana. Ka Moranang monongwaga o ne a re o buletse ngwana letlole la polokelo a bo a tsenya P86 000 mme ka leta karata ya motshine ebile ke itlhobogile.

O ne a nthomelela nomore ya letlole a re ke yone ya ngwana, morago a nthaya a re bukana ya cheke ya ngwana e dule mme fa ke kopa go e bona ke fa e kwadile maina a gagwe gape ke ne ke tlhotse ke bone motshegare a kwalela batho dicheke mo go yone. Nna ke mosadi fela yo o sa itseng sepe ka botshelo jwa gagwe, kgwedi e fela ke bechelwa ka P300.

ANONYMOUS, Sefhare

 

Setlogolo,

Rre yo o tshelang le ene ga a lebege a na le boammaaruri. Letlole la polokelo le kwalwa ka leina la mong wa lone. Fa e ne e le ya ngwana e ka bo e kwadilwe ka maina a ngwana. Dilo tsotlhe tse rre yo a di dirang, o a di itirela. Go a swabisa gore a bo a ithekela dikoloi le mekgabo mme a sa tlhokomele ngwana wa gagwe. Ke go gakolola gore o leke go bua le ene o mmontshe gore ga o itumelele ka fa a go tsayang ka teng ga mmogo le ngwana wa lona. Fa a sa fetole boitshwaro, a tswelela a ikgatholosa maikarabelo a go tlhokomela ngwana, o ye go ikuela kwa go ba molao.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano