Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Ntsima, Mahalapye

Mmamalome Detail

Ntsima, Mahalapye

Ke tshwentswe ke nyalo e e se nang boleng

Mmamalome

Ke kwala jaana ka pelo e e botlhoko fela thata. Ke mme wa dingwaga tse di masome mane, ke tsenye mo nyalong ka 2008. Mme e sale jaaka ke nyalwa ke rre wa me ga a ise a ko a dirise maitlamo a nyalo. Ke ne ka tsaya matsapa a go itsese botsadi jwa rona, mme ga seka ga nna nko e e tswang lemina.

Ke ne ka ya kwa lekgotleng la Setswana ga nna ga tshwana fela. Ke feletse ke tsaya tshwetso ya go ya kwa go ba molao ka jaana re nyalane nyalo ya Setswana le sekgoa ga mmogo le magadi tota. Mme teng mmakaseterata a re kopanya, tharabololo ya nna gore rre wa me a ntlhokomele ka P300 kgwedi le kgwedi ka jaana re ise re kgaogane ka fa molaong. Jaanong ke botsa gore a ke one molao wa nyalo ka fa o ntseng ka teng ka jaana nna le rre yona re le mo nyalong ya tlhakanelo dithoto.

Mmamalome kgang ena e ntsentse bolwetse e le ruri mo ke tlaa felelang ke tsere ditshwetso tse di seng maleba. Ke kopa kgakololo ya gago gore ke lebe kae fa go ntse jaana ka gore ke setse ke le mo ngwageng  wa borataro ke sa itse kwa monna wa me a leng teng.

Ke le Ntsima; Mahalapye

 

Setlogolo,

Ke maswabi gore rre yo o nyalaneng le ene a bo a kgathologile maitlamo a a a dirileng. Ka o sa kgotsofalela tshwetso ya ga mmakaseterata, ke gakolola gore o boele kwa go bone o dire boikuelo, kana o ikopanye la lephata la bong (Gender Affairs) mme o ba itsese ka mathata a gago gongwe ba ka go gakolola gore kgato o tseye efe. Mme gape Setlogolo, ke go gakolola gore o kope thuso ka mananeo a puso a o ka a dirisang go itshetsa.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano