Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Banyepi, Via Mail

Mmamalome Detail

Banyepi, Via Mail

O mpitsa letimona

Mmamalome
Ke mosimane wa dingwaga di le masome mararo mme ke iphitlha le mmenyana yo ke mo fetang ka dingwaga tse pedi wa Tutume. Nna ke a tle ke ye maitisong mme ke tshware dibiri tse pedinyana. Mo dingwageng tse tharo tse ke di ntseng le mokapelo wa me go ne go se na bothata ebile fa gongwe re a tle re tswe mmogo. Dikgwedi tse pedi mosetsana yo o ne a simolola go ya kerekeng mme jaanong ke tshela bokete ka ke patelediwa go ya kerekeng. Fa a tswa kerekeng le ditsala tsa gagwe ba ikgatlha ka nna ba re ke letimona fa gongwe go ipuelwa fela gotwe, ‘le kae letimona la gago, a le a bo le ntse le tsere nap’? Ke a etsaetsega jaanong ka ga ke sa itse gore a mosetsana yo ke gone jaaka a nkoba kgotsa jang!

KARABO
Setlogolo, molemo wa kgang ke go buiwa. Nna fa fatshe le mokapelo wa gago le buisane ka kgang e. Go botlhokwa gore lona ka bobedi le buisane gore mongwe le mongwe a bue tsholofelo le dikeletso tsa gagwe mme le bo le ka tswa ka tharabololo ya bothata jwa lona.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano