Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Frustrated Mother, Gaborone

Mmamalome Detail

Frustrated Mother, Gaborone

Ke palelwa ke go mo itshwarela

Mmamalome
Ke palelwa ke go itshwarela rraagwe ngwanake morago ga go ntshotlaka ka lobaka. E ne ya re ka 2007 ra tshola ngwana wa mosimanyana. Pele ga ke tshola ngwana yo, ke ne ke nna ke latelwa ke basetsana ba re ke ba tseetse mosimane ntswa nna a ne a mpoleletse gore ga a na motho. Ke ne ka mo itshwarela makgetho a le mmalwa mme phelelong ka mo tlogela ka a ne a le kgatlhanong le go dirisa sekausu a re se direletswe batho ba ba tsietsanang. Nna ga ke nwe bojalwa mme rraagwe ngwanake o ne a anwa ebile a goga motsoko. O kile a nkimisa makgetho a le mabedi e be e re morago a mpateletse go senya mpa. Tse tsotlhe tse a di ntirileng di sa ntse di nkhupeditse, ke mo ila mo ke mo eleletsang loso. Ke na le kgotlhang ya dikakanyo e e nketefaletsang go ka tswelela ke ratana.

KARABO

Setlogolo,Ikopanye le ba bogakolodi gore ba go sidile maikutlo. Go bo o na le ngwana le rre yoo go raya gore wena le ene le tla tshwanelwa ke go nna le buisanya ka tse di amang ngwana wa lona, ka jalo go botlhokwa go mo itshwarela gore o tle o kgone go tswelela le botshelo jwa gago le ngwana wa gago.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano