Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Bangongoregi, Kopong

Mmamalome Detail

Bangongoregi, Kopong

Motokwane o kgaothantse banana ba kopong

Tota ka gatwe o a tshwarelwa bone ba o tsaya kae? Ke bua jaana ke utlwisiwa botlhoko ke borre bangwe le tshimanyana nngwe ya motse o, e e inaakantseng le go goga motsoko o o nkgang maswe o o ka reng go tshubilwe bojang jo bo metsi. Fa o feta gaufi le bone o tla a bo o sale o kgatlhantshitswe ke mosi o rile thii! Banana ba ba fetogile bannabagolo ka more o. Gantsi ba o gogela kwa madirelong a go beolwang moriri, mo mekgwatlheng le mo malwapeng tota. E re ntswa monko o o tshwenya bangwe ka o sa siamela botsogo, go lebega batsadi bangwe go se tsapa le ba fisang pelo. Bagogi ba more o ba o timetsa motlhala ka go o tshopha ka dipampiri tsa metsoko e e leng teng mo mmarakeng. Re kopa thuso ka gore monko wa motsoko o o ama le rona ba re sa gogeng.

Bangongoregi

Kopong

SETLOGOLO

Tiriso botlhaswa ya dino le ditagi mo bananeng e a tshwenya. Puso e dirisa madi a mantsi ngwaga le ngwaga go ruta, le go lwantshwa tiriso ya dino le ditagi. Le fa goromente a eme ka dinao go lwantshwa se, Banana ba le bantsi ba senyegelwa ke bokamoso ka ntlha ya ditagi. Bangwe ba helela mo di kgolegelong , bangwe ba senyega ditlhaloganyo mme ba felele ba senyegelwa ke ditiro le dikolo ka ntlha ya ditagi tse.

Goromente a le esi ga a kake a kgona ntwa e ale nosi, go tlhoka gore mongwe le mongwe a gwetlhege abo a eme ka dinao go thusa.

Ke ka moo ke lo akgolelelang go tshwenyega ka tiriso ya ditagi mo motseng wa lona. Mme ke lo gakolola go ikopanya le ba sepodisi ka kgang e gore ba thuse go bona gore mokgwa o o o a hedisiwa.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano