Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome » Fidah, SEFHARE

Mmamalome Detail

Fidah, SEFHARE

A mme ke ka thola ke mo tshephile mo botshelong?

MMAMALOME, Ke mme wa dingwaga tse di masome a mararo, ene ya re ngwaga tse pedi tse di fetileng ka ntshediwa bogadi, leina le lone la kopiwa mme ba le neelwa ka lone letsatsi la bogadi. Kgang ya nyalo e ne ya ema e ntse jaana go fitlha mo nakong ya gompieno. Rre yo o ne a direla kwa moepong wa Phikwe, kgwedi e fela ke sa itse gore o dira eng ka madi, ke sa itse le gone gore o amogela bokae le gone ka di kae, ke ne ke bona ka polasetiki ya diaparo, a bo a tsena mo ntlung  a tlhapa a bo a tswa a apere sentle.

Nna ke ne ke nna kwa gae nako e ntsi ka go ne go lebega fa a sa batle ke nna mo tlase ga gagwe. Fa ke mmolelela gore ke batla go mo etela a bo a mpolelela gore o tabogela golo gongwe o tla mpolelela fa a boa.

Dinako tse dingwe ke ne ke emelela maikaelelo e le gore o tla mphitlhela nako e a boang mme e ne ya re ke mmolelela gore ke mo lwapeng a bo a mpotsa gore ke mang yo o rileng ke tle kwa ntlung ya gagwe mme ka tshwanelwa ke go boela kwa gae. Rre yo o ne a tsena kereke, ke fa e tla re nako nngwe ke mo etetse a bo a re ke fete ke mo tsaya ko kerekeng, ka boammaaruri ka fologa fa kerekeng ya bone.

Fa a tla kwa go nna o tla a pegile mme mongwe le ngwana, ka bapa le ene sentle mme ba feta ba mpaya fa lwapeng ba bo ba feta. Gape o ne a sa batle gore ke ka ya le ene kwa kerekeng ya gagwe. Malatsi a feta ka go tlhomagana ke ntse ke babalelwa. Re ne re dirisa leterase le le pompiwang, nako nngwe ke fitlhela le phofile mme morago mme yo a neng a mo pegile a nteletsa a nthaya a re ke botse monna wame gore leterase le phofisitswe ke eng!

Fa wa rre a goroga ka mmegela kgang a bo a khutshwafatsa kgang are ene nne a tlotlela wa mmenyana gore leterase la gagwe le phofile o batla go reka bolao. Kutlobothoko, mahutsana, mme yo o ntatetse straight mo ntung ya ga rre yo a bua ka fa ke mo rogileng ka teng ka dinomore tse di farologanyeng, morago ke fa ke tsewa ke mapodisi ke ya go lala ko kgolegelong.

Morago ka tlhaselwa ke mme wa moimana yo e rileng fa re mo latetse  ka o ne a mo itatola, mme yole a tlhalosa fa rre yo a mmatile a le 5 months, ebile ene one a senke a bona sepe se se supang fa rre yo a na le mosadi, go ne go supagala gore diaparo tsame o a di fitha a bo a ntsha dinepe ka ke ne ke te ke nne ke gakgamalele ka fa di beilweng fa ke goroga.

Fa ke bua jaana o na le ngwaga tse pedi are o berekela ko Maun, le gone jaana o gana a latola gore nka ya teng, ebile a re o na le ministry o ke ipotsang gore a mme o kgona go o etelela le gone o ruta batho eng, o tetse lefatshe jaaka letsatsi. Moono wa kgang ke gore ke kopa thuso gore ke dire jang ka ene ka tota ke bona e le motho yo o sa thwaafalelang nyalo ebile a sa e thomphe gape a sa batle go itirela sepe mo isagong gape o ithobogisitse le bagaetsho ka ditiro tse a di dirang.

KARABO

Setlogolo, Rre yoo o go itshupeditse fa a sena boammaaruri ebile a sena sepe le wena. Bolelela batsadi ka tshotle tse rre yo a di dirang mme botsadi ka bobedi bo ka kopana ga tsewa kgato. Ga go na mosola go nna le motho mme ene a sena sepe le wena. Mme gape ke go gakolola go ikemela ka dinao go itshetsa.

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano